ภาคีพัฒนาการศึกษา

ค้นหา
คำค้นหา :
ประเภท :
Organization List
องค์กร/หน่วยงาน ประเด็น กลุ่มประชากร Setting พื้นที่ บทบาท ประเภท ลิงค์ Contact Info.
มูลนิธิสันติสุข มูลนิธิ http://www.santisuk.or.th/ 100/4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว (Family Network Foundation) มูลนิธิ http://www.familynetwork.or.th/ 192 ซ. 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มูลนิธิเด็ก มูลนิธิ http://www.ffc.or.th/home/ 95/24 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม18 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มูลนิธิ http://www.sosthailand.org/ 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) มูลนิธิ http://www.fordecthai.org/ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ 35 ซอยบ้านฝันคอนโดวิลล์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิ http://www.khonthaifoundation.org/about-us.php เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
มูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิ http://www.scgfoundation.org/ เลขที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
สถาบันรามจิตติ (Ramajitti Institute) เดิมรับทุนของ สกว. และ สสส. ปัจจุบันอยู่ในกำกับของมูลนิธิภูมิปัญญา http://www.ramajitti.com/ 69/73-74 หมู่บ้านโฮมเพลส ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิ http://tdri.or.th/ 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) กองทุน ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
showing 31-40 of 45 items