ภาคีพัฒนาการศึกษา

ค้นหา
คำค้นหา :
ประเภท :
Organization List
องค์กร/หน่วยงาน ประเด็น กลุ่มประชากร Setting พื้นที่ บทบาท ประเภท ลิงค์ Contact Info.
บริษัทพานาโซนิค CSR ด้านเด็กและเยาวชน http://csr.panasonic.co.th/home.htm 598 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ http://www.cpfworldwide.com/th/ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทเชลล์ในประเทศไทย ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี - -
บริษัทเอสโซ่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี http://www.esso.co.th/Thailand-Thai/PA/default.aspx 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มูลนิธิ http://www.edfthai.org/ เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิ http://www.dlf.ac.th/ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่อยู่ 139 อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กชส.) (The Foundation of Education for Life and Society) มูลนิธิ http://www.elsthai.org/ เลขที่ 47 หมูบ้านพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน ซอย 19 /1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มูลนิธิครูสร้างสรรค์ มูลนิธิ http://thaigiving.org/ เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ชั้น3 3C15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
มูลนิธิชายชีวินลิขิต ทุนการศึกษามูลนิธิชายชีวินลิขิต - -
มูลนิธิบ้านอุ่นรัก มูลนิธิ http://www.baanunrak.org/ 199/1 Moo 3 Nonglu, Sangklaburi Kanchanburi 71240 Thailand
showing 11-20 of 45 items