ภาคีพัฒนาการศึกษา

ค้นหา
คำค้นหา :
ประเภท :
Organization List
องค์กร/หน่วยงาน ประเด็น กลุ่มประชากร Setting พื้นที่ บทบาท ประเภท ลิงค์ Contact Info.
Learn Education (Learning Solution for All) SE http://www.learneducation.co.th/ 254 13th floor Vittayakij building, Siam square, Pathumwan, Bangkok 10330
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุนการศึกษานมมะลิ - -
กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด บริษัท http://www.rlg.co.th/ กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี จำกัด 932 ถนนประชาชื่น ซอยรัชดาภิเษก 35 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ธนาคารแห่งอเมริกาในประเทศไทย ทุนการศึกษาธนาคารแห่งอเมริกา   - -
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ทุนการศึกษาดีทแฮล์ม - -
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ทุนการศึกษาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด http://www.thaipet.com/ 9-10th Floor, TP&T Tower,1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ( มหาชน ) ทุนการศึกษามูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด - -
บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ( เทสโก้ โลตัส ) ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส บูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย - -
บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด กองทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 20 ปี http://www.kao.com/th/ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดวิดเจียง) ทุนการศึกษาเดวิดเจียง - -
showing 1-10 of 45 items